Gifu Shotoku Gakuen

1-1 west, Yanaizu, Takakuwa, Gifu, 501-6194, Japan