Japan

Fukui Prefectural University

4-1-1 Kenjojima Matsuoka, Eiheiji-cho, Yoshida-gun, Fukui, 910-1195, Japan

Fukui Prefectural University

More about Fukui Prefectural University

Find a course at Fukui Prefectural University

Where we are

Address

910-1195
Fukui
Yoshida-gun
4-1-1 Kenjojima Matsuoka
Eiheiji-cho
Japan