Chukyo Gakuin University

1-104, Sendanbayashi, Nakatsugawa City, Gifu, 509-9195, Japan