Chongqing Medical University

No.1 Yixueyuan Road, Chongqing, Yuzhong District, 400016, China