The Chinese University of Hong Kong - Business School

12 Harcourt Road Cheng Yu Tung Building, Unit B, 1/F, Ma Liu Shui, Hongkong, Hong Kong