British Higher School of Art and Design

Building 3, 10 Nizhnyaya Syromyatnicheskay, Moskva, 105120, Russian Federation