Vyatka State University

36 Moskovskaya ul., Kirovskaya oblast, 610000, Russian Federation