Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko

10 Studencheskaya Street, Voronezhskaya oblast, 394036, Russian Federation