Keio Business School

4-1-1 Hiyoshi Kohoku-ku, Yokohama Kanagawa, Tokyo, 223-8526, Japan