Chhatrapati Shahu ji Maharaj University

Khyora, Kanpur, Uttar Pradesh, 208017, India