Shenzhen Institute of Information Technology

No. 2188, Longxiang Avenue, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518172, China