Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Marymoncka 34, 45, Warsaw, 00-968, Poland