United Kingdom

University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

University of Wales Trinity Saint David

Y Cyfryngau Creadigol

Mae grym a dylanwad y cyfryngau cyfoes yn parhau i gael effaith aruthrol ar ein bywydau o ddydd i ddydd. Yn sgil datblygiadau’r chwyldro digidol, mae sgiliau arbenigol a llythrennedd digidol bellach yn ofynnol gan gyflogwyr ar draws ystod eang o feysydd proffesiynol. Mae’r maes datblygol yma felly, ynghyd â’r cyfleon i ddatblygu sgiliau a gwireddu syniadau creadigol a chyffrous, yn rhan anhepgor o apêl y pwnc fel maes astudiaeth.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400