University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

Gwaith Ieuenctid & Chymuned

Mae'r cwrs yn cynnig cymhwyster proffesiynol sy'n seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd craidd gwaith ieuenctid. Mae'n ymchwilio i'r modd y gellir hwyluso a chefnogi twf pobl ifanc yn ogystal â datblygiad personol a chymdeithasol mewn amrywiaeth o feysydd anffurfiol. Mae'n adlewyrchu polisïau ac arferion presennol yn ymwneud ag ieuenctid yng Nghymru a Lloegr, ac mae'n berthnasol i'r sector galwedigaethol, i gyflogwyr lleol a chenedlaethol ac i'r sectorau gwirfoddol.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • England Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • England Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000