United Kingdom

University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

University of Wales Trinity Saint David

Astudiaethau Crefyddol

Mae astudio ar gyfer gradd cyfrwng Cymraeg yn YDDS – Caerfyrddin yn brofiad unigryw ym maes Addysg Uwch. Gallwn gynnig grwpiau addysgu bach, tiwtorialau unigol, cymuned gyfeillgar, cefnogaeth ardderchog i fyfyrwyr a’u hanghenion penodol a darlithwyr sy’n ymchwilwyr gweithredol. Hefyd gall y rhaglen Astudiaethau Crefyddol gynnig cyfle ichi astudio dramor a’r cyfle i ymgymryd â thaith astudio ac ymweliadau maes.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400