University of Wales Trinity Saint David

Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

Addysg Gynradd gyda SAC

Darperir y cwrs BA Addysg Gynradd gyda SAC yng Nghaerfyrddin gan Ganolfan Addysg Athrawon De Orllewin Cymru. Mae’n canolbwyntio ar astudiaeth broffesiynol o holl amrediad addysg gynradd. Mae’r rhaglen wedi’i chynllunio yn y fath fodd i addysgu a hyfforddi athrawon ar gyfer ysgolion Cymru a thu hwnt ond gan roi sylw penodol i gyd-destun ieithyddol a blaenoriaethau addysg yng Nghymru.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400