Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar

Astudio amrywiaeth o faterion yn gysylltiedig â gweithio gyda phlant ifanc a theuluoedd ac yn archwilio agweddau pwysig ar blentyndod megis datblygiad cyfannol, lles, addysg a gofal.

 • Qualification
  Master of Arts - MA (UG)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  4 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,CarmarthenWales
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400
 • Qualification
  Master of Arts/MA (UG)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  4 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Carmarthen Campus,Carmarthen
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400