University of South Wales

601–800 th
World University Rankings 2018
Mid Glamorgan, Pontypridd, CF37 1DL, United Kingdom

Astudiaethau Cynradd gyda SAC

Mae dysgu mewn ysgol gynradd yn broffesiwn amrywiol, cyffrous a chaled. Mae’n gofyn am unigolion sydd â gwybodaeth dda am eu pwnc, sy’n ymwybodol o sut mae plant yn datblygu ac sydd â’r gallu i fod yn frwd gyda dysgwyr ifanc. Mae’r radd yma yn eich paratoi ar gyfer sialensiau dysgu mewn ysgol gynradd. Mae elfennau yn yr ysgol ac yn y Brifysgol yn cyfuno i ddatblygu sgiliau dysgu ynghyd â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau creiddiol i’r pwnc. Adeiledir ar brofiadau a chyfleoedd, gan gynhyrchu athrawon cynradd hyderus a chymwys sydd ag arbenigedd dysgu mewn ysgolion cynradd Cymraeg. Mae gennym enw da sydd wedi hen sefydlu, ar ansawdd hyfforddiant dysgu cynradd.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-01
 • Location
  Newport,Newport
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £11,900