United Kingdom

University of South Wales

601–800 th
World University Rankings 2018
Mid Glamorgan, Pontypridd, CF37 1DL, United Kingdom

University of South Wales

Astudiaethau Cynradd gyda SAC

Mae dysgu mewn ysgol gynradd yn broffesiwn amrywiol, cyffrous a chaled. Mae’n gofyn am unigolion sydd â gwybodaeth dda am eu pwnc, sy’n ymwybodol o sut mae plant yn datblygu ac sydd â’r gallu i fod yn frwd gyda dysgwyr ifanc. Mae’r radd yma yn eich paratoi ar gyfer sialensiau dysgu mewn ysgol gynradd. Mae elfennau yn yr ysgol ac yn y Brifysgol yn cyfuno i ddatblygu sgiliau dysgu ynghyd â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau creiddiol i’r pwnc. Adeiledir ar brofiadau a chyfleoedd, gan gynhyrchu athrawon cynradd hyderus a chymwys sydd ag arbenigedd dysgu mewn ysgolion cynradd Cymraeg. Mae gennym enw da sydd wedi hen sefydlu, ar ansawdd hyfforddiant dysgu cynradd.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-01
 • Location
  Newport,Newport
 • Fees & Finances
 • England Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • International Year 1 £11,900