251–300 th
World University Rankings 2021
76-100 th
European Teaching Rankings 2019
Singleton Park, Swansea, SA2 8PP, United Kingdom

Cymraeg gyda Blwyddyn mewn Gwaith (llwybr i fyfyrwyr iaith gyntaf) - Swansea University

Mae’r cwrs hwn yn un newydd ac unigryw ac ni chynigir unrhyw beth tebyg iddo mewn unrhyw brifysgol arall. Mae’n gyfle euraid i fyfyrwyr dreulio 9-12 mis yn y byd gwaith ac ennill profiadau a sgiliau amhrisiadwy. Mae’n gwrs pedair blynedd, gyda myfyrwyr yn treulio eu trydedd flwyddyn mewn swydd. Gall y lleoliad fod yn y sector cyhoeddus, preifat neu wirfoddol. Ceir cyfleoedd hefyd i weithio dramor. Bydd Adran y Gymraeg a’r Brifysgol yn rhoi cefnogaeth lawn i fyfyrwyr wrth chwilio am leoliad, yn ogystal ag yn ystod y flwyddyn ei hun. Ein nod yw sicrhau bod gan ein graddedigion sgiliau rhagorol fel y gallant gystadlu a llwyddo yn y farchnad swyddi. Mae nifer o gyflogwyr wedi datgan eu cefnogaeth i’r cwrs BA Cymraeg gyda Blwyddyn mewn Gwaith. Yn ôl Gwyn Williams, Cyfarwyddwr Cyfathrebyu S4C: “Wrth gyflogi staff ar gyfer ein hadran gyfathrebu yn S4C, mae profiad o’r byd gwaith yn allweddol. Byddai cwrs fel hwn, sy’n cyfuno astudiaeth academaidd a phrofiad ymarferol, yn werthfawr tu hwnt.” O ran y modiwlau sy’n cael eu hastudio yn y Brifysgol ei hun, ceir amrywiaeth eang o themâu. Bydd modd dewis o blith modiwlau iaith a llenyddiaeth, a modiwlau’n ymwneud â pholisi iaith, deddfau iaith ac amlddiwylliannedd.   Mae staff Adran y Gymraeg yn derbyn bri rhyngwladol am eu gwaith ymchwil. Yn yr asesiad REF diwethaf, barnwyd bod 100% o waith ymchwil yr Adran o safon ryngwladol neu’n uwch na hynny. Mae dau Brifardd ac enillwyr Llyfr y Flwyddyn ymhlith aelodau o staff yr Adran. At hyn, mae ein campws dafliad carreg yn unig o’r traeth ac eto i gyd wedi ei leoli mewn dinas fywiog. Yn Abertawe, ceir y gorau o’r ddau fyd! Am ragor o wybodaeth: http://www.swansea.ac.uk/cy/celfyddydauardyniaethau/adranygymraeg/ **Rydym yn gwarantu y cewch gynnig amodol ar gyfer 2019 ar gwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd gofynion y pwnc yn berthnasol. Dewch draw i’n Diwrnod Agored nesaf neu cysylltwch am ragor o wybodaeth.**