Katowice School of Economics

Gornoslaska Wyzsza Szkoła Handlowa, ul. Harcerzy-Wrzesnia 3, Katowice, 40-659, Poland