Cardiff University

=187 th
World University Rankings 2019
32 nd
European Teaching Rankings 2018
Park Place, Cardiff, CF10 3AT, United Kingdom

Cymraeg

Mae’r BA yn y Gymraeg yn berthnasol i’r Gymru gyfoes ac yn radd sy’n cael ei dysgu gan ysgol sydd wedi’i chydnabod am ansawdd ac effaith ei hymchwil. Nod y cwrs yw cynhyrchu graddedigion sydd â dealltwriaeth drwyadl (yn academaidd ac yn ymarferol) o’r iaith Gymraeg, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, lefel uchel o sgiliau ieithyddol ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau cyflogadwyedd a chreadigol datblygedig sy’n berthnasol i’r Gymru fodern. Mae’n gwrs tair blynedd â dau lwybr, un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel iaith gyntaf, ac un ar gyfer myfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg fel ail iaith. Yn y flwyddyn gyntaf bydd y carfannau hyn yn cael eu haddysgu ar wahân gan mwyaf. Daw myfyrwyr y ddau lwybr ynghyd ar gyfer y rhan fwyaf o’r modiwlau yn ystod blwyddyn dau, ac yn y flwyddyn olaf, addysgir pawb gyda'i gilydd. Mae’r cwrs yn cynnig ystod o fodiwlau craidd a dewisol i roi seiliau ichi yn yr iaith a’i llenyddiaeth, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu alwedigaethol. Nod allweddol arall yw sicrhau eich bod yn cael ysbrydoliaeth a boddhad wrth astudio’r Gymraeg a’i diwylliant. Yn y Gymru gyfoes, gyda thwf Llywodraeth Cymru a chyflwyno Deddf yr iaith Gymraeg, mae’r gallu i ddefnyddio’r Gymraeg ar lefel broffesiynol yn hynod ddeniadol i gyflogwyr. Mae astudio yng Nghaerdydd yn gyfle i elwa ar ymchwil sy’n gymdeithasol-berthnasol ac sy'n cyfrannu at ddatblygiad y Gymraeg yn yr unfed ganrif ar hugain. Nodweddion nodedig Mae nodweddion nodedig y cwrs yn cynnwys: •y cyfle i ddilyn cwrs gradd sy’n datblygu sgiliau sy’n berthnasol i’r byd academaidd ac i’r gweithle •modiwl craidd sy’n canolbwyntio ar sgiliau cyflogadwyedd, ac sy’n cynnig cyfnod o brofiad gwaith •ystod o fodiwlau craidd a dewisol sy’n astudio’r iaith, ei llenyddiaeth a’i diwylliant, yn ogystal â chyfle i arbenigo mewn meysydd sydd o ddiddordeb personol neu o ran eich gyrfa •y pwyslais ar sgiliau ymchwil ymarferol, a fydd o fudd ichi drwy gydol eich gyrfa •y pwyslais ar ddysgu annibynnol mewn awyrgylch cefnogol •y profiad o gael eich addysgu gan ddarlithwyr sy’n weithredol ym myd ymchwil, ac sy’n seilio eu haddysgu ar ymchwil •y profiad o gael eich addysgu gan staff a fydd yn eich adnabod fel unigolyn

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Main Site - Cardiff,Cardiff
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £15,950
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Main Site - Cardiff,Cardiff
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £15,950