Bangor University

76-100 th
European Teaching Rankings 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Polisi Cymdeithasol/Hanes

Byddwch yn astudio nifer cyfartal o fodiwlau yn y ddau bwnc i ennill gradd Cyd-Anrhydedd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y disgrifiad cwrs ar wefan Prifysgol Bangor os gwelwch yn dda. (You will study both subjects in equal portions to gain a Joint Honours Degree. For more information, please see the course description on Bangor University’s website).