United Kingdom

Bangor University

201–250 th
Arts & humanities 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Bangor University

Early Childhood and Learning Support Studies with Early Years Practitioner Status

Byddwch yn astudio nifer cyfartal o fodiwlau yn y ddau bwnc i ennill gradd Cyd-Anrhydedd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y disgrifiad cwrs ar wefan Prifysgol Bangor os gwelwch yn dda. You will study both subjects in equal portions to gain a Joint Honours Degree. For more information, please see the course description on Bangor University’s website.

 • Qualification
  Foundation Degree in Arts - FdA
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  2 years
 • Start date
  2018-09-17
 • Location
  Main Site,Bangor