Bangor University

76-100 th
European Teaching Rankings 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Dylunio Cynnyrch

Bydd y cwrs gradd yma yn eich paratoi am yrfa werth chweil a llawn her mewn dylunio cynnyrch – gyrfa lle gellwch wneud gwahaniaeth. Ewch i’r dudalen yma i wybod mwy am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg. Cewch hefyd fwy o wybodaeth am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg ar ein tudalen Facebook neu drwy wylio ein fideos. Mae’r Ganolfan Dylunio a Thechnoleg yn rhan o’r Ysgol Addysg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi cael enw da cynyddol am gynhyrchu gwaith o safon uchel iawn, a arddangoswyd yn genedlaethol, ac wedi cael llawer iawn o sylw gan y cyfryngau. Rydym hefyd yn ganolfan ranbarthol achrededig hyfforddi CAD/CAM. Mae’r Ganolfan yn darparu llawer o gyfleusterau ac adnoddau, sy’n cynnwys cefnogaeth dechnegol dda a’r cyfleusterau TG diweddaraf. Cymhareb staff/myfyrwyr ardderchog. Bydd myfyrwyr yn cael credydau mewn CaD a meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith.