Bangor University

301–350 th
World University Rankings 2018
76-100 th
European Teaching Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol (Welsh with Creative Writing)

Bydd y radd hon yn eich galluogi i astudio modiwlau iaith a llenyddiaeth Gymraeg wrth i chi ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu creadigol. Dylai fod yn arbennig o fuddiol os ydych chi â’ch bryd ar yrfa ym maes dysgu, cyfieithu neu newyddiaduraeth, neu os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn awdur proffesiynol. Mae hon yn radd sy'n unigryw i Fangor. Rydym yn cynnig modiwlau arbennig megis Gweithdy Creadigol, Gweithdy Rhyddiaith, Cerdd Dafod a Sgriptio. Mae gennym enw da iawn o safbwynt safon ein haddysgu a gofal myfyrwyr. Mae aelodau’r staff yn weithgar ym meysydd cyfieithu ac ysgrifennu creadigol (yn yr Ysgol mae beirdd, awduron rhyddiaith, dramodwyr a rhai sy’n ysgrifennu ar gyfer teledu a radio sydd wedi ennill gwobrau am eu gwaith), ac y mae rhai o’r enwau mwyaf blaenllaw ym maes ysgrifennu creadigol, ddoe a heddiw, wedi graddio o’r Ysgol. Mae proffil uchel yr Ysgol a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ei safonau yn golygu bod llawer o alw am ein myfyrwyr ni. Ar ôl graddio mae'n bosibl astudio hyd at lefel MA, MPhil a PhD ym maes ysgrifennu creadigol. Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch a: cah@bangor.ac.uk.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-01
 • Location
  Main Site,Bangor
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-01
 • Location
  Main Site,Bangor
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000