401–500 th
World University Rankings 2021
=68 th
Impact Rankings 2020
126-150 th
European Teaching Rankings 2019
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Cymraeg Creadigol gyda Cherddoriaeth Boblogaidd (Creative Welsh with Popular Music) - Bangor University

Mae’r cwrs gradd hwn yn ffrwyth cydweithio rhwng dwy o Ysgolion academaidd mwyaf profiadol a blaengar Prifysgol Bangor, sef Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Cerddoriaeth. Mae’r ddwy Ysgol hon wedi hen arfer cydweithio ac mae’r radd arbennig hon yn cyfuno arbenigedd mewn ysgrifennu creadigol gyda chyfansoddi cerddorol i greu rhaglen academaidd arloesol ac unigryw. Tybed na fyddai’r cwrs hwn wedi apelio at rai o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg fel y cantorion-gyfansoddwyr Caryl Parry Jones a Meinir Gwilym? Mae gan Ysgol y Gymraeg a’r Ysgol Cerddoriaeth enwau rhagorol am ansawdd eu dysgu a’u gofal am eu myfyrwyr. Mewn arolygon boddhad myfyrwyr, mae’r ddwy ysgol wedi sgorio’n uchel ar hyd y blynyddoedd. Yn ogystal â bod yn athrawon medrus, mae’r darlithwyr sy’n cyfrannu at y rhaglen radd hon, wedi eu profi eu hunain fel awduron, cyfansoddwyr a pherfformwyr profiadol sydd wedi ennill amryw wobrau cenedlaethol am eu gwaith. Mae proffil amlwg y ddwy ysgol academaidd hon a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at eu safonau uchel, yn golygu bod galw mawr am eu myfyrwyr. O ganlyniad, mae gan raddedigion y ddwy ysgol record ardderchog o safbwynt cyflogadwyaeth. Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch a: cah@bangor.ac.uk.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-01
 • Location
  Main Site,Bangor, GwyneddUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000