Bangor University

201–250 th
Arts & humanities Rankings 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Cymdeithaseg gyda Pholisi Cymdeithasol

Byddwch yn cael darlithoedd a grwpiau seminar bob wythnos yn ogystal â dosbarthiadau tiwtorial unigol lle bo’r angen. Byddwch hefyd yn gwneud traethodau, gwneud gwaith paratoi ar gyfer cyflwyniadau seminar, darllen, ymchwilio, dadansoddi dogfennau a gwneud gwaith cwrs arall. Os byddwch yn dilyn y cwrs fel pwnc gradd unigol, byddwch yn gwneud traethawd estynedig yn ymwneud ag ymchwil mewn maes o’ch dewis chi.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-01
 • Location
  Main Site,Bangor
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,295
 • England Year 1 £9,295
 • Northern Ireland Year 1 £9,295
 • Scotland Year 1 £9,295
 • Wales Year 1 £9,295
 • Channel Islands Year 1 £9,295