United Kingdom

Bangor University

201–250 th
Arts & humanities 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Bangor University

Astudiaethau Plentyndod Cynnar a Ieuenctid a Chymorth Dysgu

Mae’r mwyafrif helaeth o’r modiwlau yn cael eu cyflwyno’n ddwyieithog. Gellir cyflwyno gwaith cwrs pob modiwl trwy gyfrwng y Gymraeg. Os byddwch yn cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, bydd eich dealltwriaeth o faterion ynglŷn â phlant a’r modd y maent yn datblygu a dysgu yn codi i lefel gradd sylfaen genedlaethol. Bydd eich dysgu academaidd yn sylfaen i’r medrau a ddatblygwch yng nghyswllt gwaith. Mae’r cwrs gradd yn seiliedig ar bartneriaeth waith rhwng yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes, Coleg Menai, meithrinfeydd a chanolfannau gofal plant lleol. Mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer ymarferwyr presennol sy’n gweithio ym maes Plentyndod Cynnar ac yn dymuno astudio tra byddant yn parhau i weithio. Mae’r cwrs gradd yn addas ar gyfer y rheiny sy’n awyddus i ennill gradd genedlaethol gwerth 240 o gredydau. Fodd bynnag, mae’n bosibl dyfarnu tystysgrif (120 o gredydau) pan fydd myfyriwr yn cwblhau Lefel 4 yn llwyddiannus. Gall myfyrwyr sy’n cwblhau’r radd sylfaen ynllwyddiannus wneud cais i ymuno â thrydedd flwyddyn y cwrs BA Astudiaethau Plentyndod. Cwrs hyblyg yw hwn, a gynigir fel cwrs llawn-amser dros 2 flynedd, neu fel cwrs rhan-amser dros 4 blynedd. Mae’n addas ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio mewn meysydd sy’n berthnasol i’r radd, megis meithrinfeydd neu ofal plant, rheolaeth gofal plant, neu ganolfannau partneriaeth, ac i gynorthwywyr dysgu mewn ysgolion cynradd. Mae’n bosibl astudio a pharhau i weithio.

 • Qualification
  Foundation Degree in Arts - FdA
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  2 years
 • Start date
  2018-09-17
 • Location
  Main Site,Bangor