401–500 th
World University Rankings 2019
101–200 th
University Impact Ranking 2019
76-100 th
European Teaching Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid a Chymraeg

Byddwch yn astudio nifer cyfartal o fodiwlau yn y ddau bwnc i ennill gradd Cyd-Anrhydedd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y disgrifiad cwrs ar wefan Prifysgol Bangor os gwelwch yn dda. You will study both subjects in equal portions to gain a Joint Honours Degree. For more information, please see the course description on Bangor University’s website.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-16
 • Location
  Main Site,BangorUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-17
 • Location
  Main Site,BangorUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000