United Kingdom

Bangor University

201–250 th
Arts & humanities 2018
301–350 th
World University Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Bangor University

Astudiaethau Busnes a Chymraeg

Byddwch yn astudio nifer cyfartal o fodiwlau yn y ddau bwnc i ennill gradd Cyd-Anrhydedd. Am fwy o wybodaeth, gwelwch y disgrifiad cwrs ar wefan Prifysgol Bangor os gwelwch yn dda. You will study both subjects in equal portions to gain a Joint Honours Degree. For more information, please see the course description on Bangor University’s website

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  1 years
 • Start date
  2018-09-17
 • Location
  Main Site,Bangor