Bangor University

401–500 th
World University Rankings 2019
76-100 th
European Teaching Rankings 2018
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig

Bydd y cwrs gradd 3 blynedd hwn yn eich cymhwyso i ddysgu mewn ysgol gynradd. Fe’i lluniwyd mewn ymateb i safonau’r llywodraeth ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon. Cewch eich trwytho yn yr holl gwricwlwm cynradd, gan arbenigo naill ai yn y Cyfnod Sylfaen (3–7) neu yng Nghyfnod Allweddol 2 (7–11) ym mlwyddyn 3. Why choose Bangor University for this course? Byddwch wedi eich lleoli ar Safle’r Normal sydd â’i lyfrgell a’i ganolfan adnoddau ei hun lle mae dewis eang o adnoddau dysgu dwyieithog cynradd ac adnoddau blynyddoedd cynnar. Rydym yn cynnig amgylchedd dysgu cyffrous a byddwch yn cyfarfod staff a hyfforddeion sy’n gweithio ar amrywiaeth o brojectau datblygu cwricwlwm ac ymchwil. Mae ysgolion partneriaeth y Brifysgol yn cynnig amgylchedd hyfforddi llawn amrywiaeth sydd, yr un pryd, yn gefnogol.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-01
 • Location
  Main Site,Bangor
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000