Aberystwyth University

351–400 th
World University Rankings 2019
51-75 th
European Teaching Rankings 2018
Reception, Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3FL, United Kingdom

Hanes a'r Cyfryngau

Wrth ddewis astudio’r cwrs gradd Hanes a’r Cyfryngau yn Aberystwyth byddi’n trochi dy hun mewn hanes, ac hefyd mewn dealltwriaeth o sut a pham bod y byd wedi esblygu fel ag y mae. Bydd cyfuno hynny ag astudiaethau ym maes y Cyfryngau yn golygu cyfuniad gwych. Byddi’n cael dy ddysgu mewn dwy adran uchel eu parch sef yr Adran Hanes a Hanes Cymru a’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu. Mae’r Adran Hanes a Hanes Cymru yn adran sy’n llwyddo i ddod â’r gorffennol yn fyw a chaiff ei chydnabod fel un o’r prif adrannau Hanes ym Mhrydain. Mae’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu hefyd yn uchel ei pharch, ac yn cynnig awyrgylch deinamig a chyffrous i astudio ynddo, ac mae yma berthynas agos a chydweithio creadigol rhwng staff a myfyrwyr. Mae’r radd Hanes a’r Cyfryngau wedi ei chynllunio i fod yn hyblyg iawn, felly mae modd teilwra’r radd i dy ddiddordebau penodol dy hun. Fel rhan o dy radd ym Mhrifysgol Aberystwyth byddi’n meithrin sgiliau gwerthfawr gan gynnwys y gallu i brosesu llawer iawn o wybodaeth a chyfathrebu’n effeithiol ar lafar ac ar bapur.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Main Site (Aberystwyth),Aberystwyth
 • Fees & Finances
 • International Year 1 £13,450
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Qualification
  Bachelor of Arts (Hons)/BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2019-09-23
 • Location
  Main Site (Aberystwyth),Aberystwyth
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000