UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN (UCD)

Director of the National Folklore Collection

Location
Dublin (IE)
Posted
29 Jun 2017
End of advertisement period
29 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

UCD Web Advertisement
Director of the National Folklore Collection - Stiúrthóir, Cnuasach
Bhéaloideas Éireann
UCD Library- Leabharlann UCD
Permanent Post- Post Buan
Reference Number- Uimh. Thagartha AD: 009455

Applications are invited for the permanent post as Director of the National Folklore Collection.

The Director will oversee, manage, administer and expand the National Folklore Collection, under the broad direction of the University Librarian or his nominee. The role of Director, National Folklore Collection, will involve the deployment of excellent interpersonal skills, through Irish and English, in the immediate work environment, among colleagues In UCD and peers, nationally and Internationally.

95 Sub-Librarian 2010 (2013) scale: €56,035 - €85,595 per annum Appointment will be made on scale and in accordance with the Department of Finance guidelines.

Closing date:  17:00hrs (Local Irish Time) on Friday 28th July

Applications must be submitted by the closing date and time specified. Any applications which are still in progress at the closing time of 17:00hrs Local Irish Time on the specified closing date will be cancelled automatically by the system. UCD are unable to accept late applications.

Prior to application, further information (including application procedure) should be obtained from the UCD Job Vacancies website: https://www.ucd.ie/jobvacancies.Fáilteofar roimh iarratais ar an phost buan mar Stiúrthóir, Cnuasach Bhéaloideas Éireann.

Déanfaidh an Stiúrthóir maoirseacht, bainistíocht, riarachán agus leathnú ar Chnuasach Bhéaloideas Éireann, faoi stiúir leathan Leabharlannaí na hOllscoile nó a (h)ainmní. Áireofar ar phost an Stiúrthóra, Cnuasach Bhéaloideas Éireann, imscaradh scileanna idirphearsanta den scoth, trí Ghaeilge agus trí Bhéarla, sa timpeallacht oibre láithreach, i measc comhghleacaithe i UCD agus piaraí, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
95 Fo-leabharlannaí 2010 (2013) Tuarastal: €56,035 - €85,595 sa bhliain Déanfar an ceapachán ar an scála agus i gcomhriar le treoirlínte na Roinne Airgeadais.

Dáta dúnta: 17:00 uair (Am áitiúil na hÉireann) Dé hAoine 28 Iúil

Cealóidh an córas go huathoibreach aon iarratais a bheidh fós ar bun ag 17:00 GMT ar an dáta deiridh sonraithe.  Ní féidir le UCD glacadh le hiarratais dhéanacha.

Sula gcuirtear isteach ar an bpost seo, ba chóir suíomh fholúntais UCD a cheadú, áit a bhfuil a thuilleadh sonraí ar fáil, maille le treoir faoin mbealach le hiarratas a chur isteach: http://www.ucd.ie/hr/jobvacancies.

Similar jobs

Similar jobs