Carmarthen Campus, Carmarthen, Dyfed, SA31 3EP, United Kingdom

Astudiaethau Addysg: Cynradd - University of Wales Trinity Saint David

Mae'r cwrs yma wedi ei gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau gweithio gyda phlant, i'w ysbrydoli i fwynhau dysgu, i weithio mewn proffesiynau sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywyd plant. Mae cyfleoedd am ymchwil unigol i ddilyn diddordebau personol a lleoliadau ymarferol mewn ystod o sefyllfaoedd. Mae cyfle hefyd i astudio dramor am semester. Mae hwn yn gwrs poblogaidd mewn Prifysgol cyfeillgar lle rydych yn enw nid yn rhif.

 • Qualification
  Master of Arts - MA (UG)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  4 years
 • Start date
  2018-09-24
 • Location
  Carmarthen Campus,CarmarthenWales
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • International Year 1 £10,400