801–1000
2021 世界大学排名
201–250
2020 年轻大学排名
151-200
2018 年度欧洲教学排名
Western Avenue, Cardiff, CF5 2YB, United Kingdom

Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gyda SYBC) (Dwyieithog) - Cardiff Metropolitan University

Rydym yn cynnig rhaglen gradd BA (Anrhydedd) sengl arloesol newydd mewn Astudiaethau Plentyndod Cynnar sy'n cynnig amrywiaeth amrywiol o fodiwlau ymarfer a theori perthnasol. Mae dau lwybr astudio ar gael: RD43 - BA (Hons) Early Childhood Studies (with Early Years Practitioner Status) RW43 - BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod Cynnar (gydag Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar SYBC) (Dwyieithog)* O fewn y rhaglen hon, byddwch yn ennill statws Ymarferydd Cymwysedig y Blynyddoedd Cynnar (YCBC), gan ennill profiad ymarferol yn seiliedig ar waith ynghyd â gwybodaeth ddamcaniaethol a pholisi yn ogystal â'r sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar gyfer ymarfer effeithiol yn y Blynyddoedd Cynnar, gan gynnwys rheoli lleoliadau'r Blynyddoedd Cynnar . Datblygwyd y rhaglen mewn ymateb uniongyrchol i newidiadau yn y ddarpariaeth Blynyddoedd Cynnar yng Nghymru a'r DU i ddarparu arbenigwyr plentyndod cynnar cymwys sy'n gweithio gyda phlant ifanc a'u teuluoedd. Agwedd sylfaenol o'r radd yw’r profiad 700 awr asesedig yn seiliedig ar ymarfer y byddwch chi'n ei gwblhau er mwyn ennill EYPS. Mae hwn yn cynnwys lleoliad wythnosol yn ystod pob blwyddyn astudio mewn amrywiaeth o leoliadau perthnasol megis ystafelloedd dosbarth babanod, meithrinfeydd preifat, canolfannau plant integredig a chyfleusterau gofal dydd. Fel rhan o'ch gradd byddwch hefyd yn treulio amser yn ein darpariaeth Ysgol Goedwig yn ein campws, lle gallwch gael profiad uniongyrchol o'r dull dynamig hwn o addysg gynnar. Trwy ennill gradd sy'n sefyll ar flaen y gad o ran newidiadau yn y sector, bydd darpar gyflogwyr yn y maes hwn yn gwerthfawrogi'ch cymhwyster yn fawr iawn. Mae'r radd hon hefyd yn darparu sylfeini cadarn ar gyfer ystod o yrfaoedd cysylltiedig megis gwaith cymorth i deuluoedd, iechyd a gofal cymdeithasol a gwaith cymunedol.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-14
 • Location
  Cardiff Met - Cyncoed,CardiffUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • Channel Islands Year 1 £9,000
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • International Year 1 £12,000