401–500
2021 世界大学排名
=68
2020 Impact Rankings
126-150
2019 年度欧洲教学排名
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Hanes gyda Newyddiaduraeth - Bangor University

Mae’r cyfryngau – papurau newydd, radio, teledu a’r rhyngrwyd – yn dod yn fwyfwy pwysig yn ein bywydau. Mae’n bwysig deall, felly, sut y newidiodd swyddogaeth y cyfryngau yn y gorffennol yn ogystal ag yn y presennol. Mae’n debyg fod diddordeb gennych eisoes mewn hanes modern a chyfoes, gwleidyddiaeth neu faterion cyfoes. Mae’n bur debyg fod gennych ddiddordeb byw hefyd yn un neu fwy o feysydd y cyfryngau. Bydd y cwrs yn rhoi i chi seiliau deallusol ac academaidd amrywiol ac eang. Bydd hefyd yn darparu’r medrau a’r wybodaeth a fydd yn eich helpu i ddilyn gyrfa mewn newyddiaduraeth. Mae gennym enw da am ymchwil a dysgu mewn Hanes a Hanes Cymru. Mae nifer o ganolfannau cyfryngau darlledu a’r wasg yn y cyffiniau. Ceir hyfforddiant mewn Newyddiaduraeth gan newyddiadurwyr profiadol. Mae bywyd y myfyrwyr yn fywiog ac mae cyfle i Gymry ifanc fwynhau pob math o weithgarwch yn y Gymraeg.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-21
 • Location
  Main Site,Bangor, GwyneddUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000