401–500
2021 世界大学排名
=68
2020 Impact Rankings
126-150
2019 年度欧洲教学排名
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Dylunio Cynnyrch - Bangor University

Bydd y cwrs gradd yma yn eich paratoi am yrfa werth chweil a llawn her mewn dylunio cynnyrch – gyrfa lle gellwch wneud gwahaniaeth. Ewch i’r dudalen yma i wybod mwy am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg. Cewch hefyd fwy o wybodaeth am y Ganolfan Dylunio a Thechnoleg ar ein tudalen Facebook neu drwy wylio ein fideos. Mae’r Ganolfan Dylunio a Thechnoleg yn rhan o’r Ysgol Addysg. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae ein myfyrwyr wedi cael enw da cynyddol am gynhyrchu gwaith o safon uchel iawn, a arddangoswyd yn genedlaethol, ac wedi cael llawer iawn o sylw gan y cyfryngau. Rydym hefyd yn ganolfan ranbarthol achrededig hyfforddi CAD/CAM. Mae’r Ganolfan yn darparu llawer o gyfleusterau ac adnoddau, sy’n cynnwys cefnogaeth dechnegol dda a’r cyfleusterau TG diweddaraf. Cymhareb staff/myfyrwyr ardderchog. Bydd myfyrwyr yn cael credydau mewn CaD a meddalwedd cyhoeddi bwrdd gwaith.

 • Qualification
  Bachelor of Science (with Honours) - BSc (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-21
 • Location
  Main Site,Bangor, GwyneddUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000