401–500
2021 世界大学排名
=68
2020 Impact Rankings
126-150
2019 年度欧洲教学排名
Bangor, Gwynedd, LL57 2DG, United Kingdom

Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau (Welsh, Theatre and Media) - Bangor University

Dyma gwrs sy’n rhoi sylfaen gadarn yn y Gymraeg ac at hynny’n cynnig cyfle i astudio ym maes y theatr a’r cyfryngau. Mae’n cynnig profiadau cyffrous i’r sawl sydd am ddilyn gyrfa nid yn unig ym myd y theatr a’r cyfryngau ond hefyd ym myd addysg. Cewch gyfle i astudio’r Gymraeg a’i llenyddiaeth yn ogystal â drama, theatr, teledu, radio a ffilm. Ceir hefyd gyfle i feithrin dawn greadigol a thalent yn y modiwlau ymarferol. Mae gan Ysgol y Gymraeg, Bangor enw da o safbwynt safon ei haddysgu a’i gofal am ei myfyrwyr. Mae gan y rhai sy’n dysgu’r cyrsiau ar y Theatr a’r Cyfryngau brofiad helaeth o weithio yn y meysydd hyn ar lefel broffesiynol. Cynigir rhai o’r modiwlau gan yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau. Mae proffil uchel Ysgol y Gymraeg a’r parch sydd gan gyflogwyr tuag at ei safonau yn golygu bod galw mawr am ein myfyrwyr ni. Cewch yn y cwrs hwn wybodaeth ddofn am iaith a diwylliant Cymru, yn ogystal â gwybodaeth am y cyfryngau. Bydd hyn yn eich gwneud yn fwy deniadol i gyflogwyr. Ar ôl graddio mae’n bosibl astudio hyd at lefel MA, MPhil a PhD. Ysgoloriaethau Rhagoriaeth Ysgolion: bydd myfyrwyr sy’n cychwyn ar gwrs BA yn yr Ysgolion Ieithoedd a Diwylliannau Modern, Cerddoriaeth, Athroniaeth a Chrefydd neu Gymraeg ym Medi 2016 yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth MA. Bydd yr ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau gradd BA yn un o’r Ysgolion hyn ym Mhrifysgol Bangor, wedi ennill 2:1 neu uwch, ac wedi cael lle ar raglen flwyddyn Meistr trwy Ddysgu sydd wedi’i lleoli yn un o’r Ysgolion uchod. Bydd myfyrwyr sy’n cael gradd ddosbarth 1af yn cael eu heithrio’n awtomataidd rhag talu ffioedd dysgu ar gyfer yr MA a bydd myfyrwyr sy’n cael gradd 2:1 yn derbyn gostyngiad awtomataidd ar eu ffioedd, ac yn talu ffioedd o £1,000 ar gyfer yr MA. Am fwy o wybodaeth am yr ysgoloriaethau hyn, cysylltwch a: cah@bangor.ac.uk.

 • Qualification
  Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
 • Study mode
  Full-time
 • Duration
  3 years
 • Start date
  2020-09-21
 • Location
  Main Site,Bangor, GwyneddUnited Kingdom
 • Fees & Finances
 • EU Year 1 £9,000
 • England Year 1 £9,000
 • Northern Ireland Year 1 £9,000
 • Scotland Year 1 £9,000
 • Wales Year 1 £9,000
 • Channel Islands Year 1 £9,000